ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
News
ประกาศ เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของบุคคลผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลุติธรรม กิจกรรมจัดซื้ครุภัณฑ์ กรณีทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บัญชีเวรที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

ประกวดหนังสั้น


ยกเลิกชื่อศูนย์

มหกรรมไกล่เกลี่ย

ข้อกำหนด COVID19

covid19

คำแนะนำการปล่อยชั่วคราว2563

สื่อมัลติมีเดีย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

การขอปล่อยตัวชั่วคราว

conference booking 

conferrence calendar

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
QR-ระบบการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ