ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาฯ ประกาศเรื่องการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการประจำเดือน มีนาคม 2564 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

 

ข้อกำหนด COVID19

covid19

คำแนะนำการปล่อยชั่วคราว2563

สื่อมัลติมีเดีย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

การขอปล่อยตัวชั่วคราว

conference booking 

conferrence calendar

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
QR-ระบบการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ