ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court


 

News
ประกาศ การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำปี พ.ศ.2566- 2567 ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   ร่วมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี    ร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   

นโยบายประธานศาลฎีกา
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม
ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๗

(Policies of the President of the Supreme Court of Thailand "Easy Access to Justice")

*****

"ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย"
(Easy Access to Justice)

*****
 

cannabis

 

 
 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 


 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม