ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม)
ผู้สมัครสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลและ upload file ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร โดยไม่ต้องเดินทางมาศาลเพื่อสมัครด้วยตนเอง 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCxl5G_xwPQAoLG-C2mRDEKuzpCgnlVnYWD5hMdYu9FJ-PA/viewform


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ