ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

343, ถนนแสงชูโต, ตำบลปากแพรก

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 71000 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-518-480

 

 อีเมล์

kcbjc@coj.go.th

 

 Social