ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา  

                   วันนี้  (๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔)   นางสาวศิริมา  ชุมพาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมีการให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ณ  ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธิของตน            ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางนโยบายของประธานศาลฎีกา พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ข้อ ๒ สมดุล “การสร้างดุลยภาพ แห่งสิทธิ”และตามนโยบายของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.


image รูปภาพ
image
image