ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๖ ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๖ ปี

                    วันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   นางสาวศิริมา ชุมพาลี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  มอบหมายให้ นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๖ ปี  ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.


image รูปภาพ
image
image
image
image