ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(สนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา/สังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

image เอกสารแนบ