ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา/สังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

image เอกสารแนบ