ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสโยกย้ายข้าราชการตุลาการ วาระ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสโยกย้ายข้าราชการตุลาการ วาระ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

                   วันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔   นางสาวสุรางศรี  ฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วย นายมนัส มนัสปิยะเลิศ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศิริมา  ชุมพาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวนลินอร ธิบดี  และนายมงคล ภูฆัง  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในวาระโยกย้าย ๑ เมษายน ๒๕๖๔.   
 


image รูปภาพ
image