ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา  

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา  

                   วันนี้  ( ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   ดำเนินการ             ตามโครงการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา  โดย นางสาวศิริมา  ชุมพาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ณ  ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธิของตน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางนโยบายของประธานศาลฎีกา พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ข้อ ๒ สมดุล “การสร้างดุลยภาพ แห่งสิทธิ”และตามนโยบายของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.


image รูปภาพ
image