ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาฯ

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิริมา ชุมพาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาเด็กเยาวชนและการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (streaming) ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะจัดขึ้น      ในวันที่ 23 มีนาคม 2564


image รูปภาพ
image