ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  จัดโครงการ “เสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดของบุคลากร”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  จัดโครงการ “เสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดของบุคลากร”


                    วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นางสาวศิริมา  ชุมพาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  นำคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล            จัดโครงการ “เสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดของบุคลากร” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  โดยจัดกิจกรรมร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในหน่วยงาน อันเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ