ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานหน้าบันอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑ               ขึ้นประดิษฐานหน้าบันอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                    วันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   นางสาวศิริมา ชุมพาลี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีบวงสรวงและอันเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานหน้าบันอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายประกอบ ลีนะเปสนันท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธี.


image รูปภาพ
image
image
image
image